Procesor – skoki i delay slot

Operacje skoków nie są takie oczywiste jak mogłoby to się wydawać - jest tutaj kilka pułapek o chciałem wspomnieć.

Kodowanie instrukcji skoku

Przykładowa instrukcja skoku (j) w assemblerze będzie wyglądać tak:

  0xbfc00070 0bf00054:  j 0xfc00150
  0xbfc00074 00000000:  nop

 

Na zapisanie adresu skoku dostępne jest tylko 26 bitów. Jak wspominałem we wcześniejszym poście - każda instrukcja zajmuje 4 bajty i niemożliwy jest skok pod adres niebędący wielokrotnością 4 - taki skok zakończyłby się wyjątkiem procesora. Dlatego też adres docelowy zapisany w TARGET nie zawiera dwóch najmniej znaczących bitów. Aby odzyskać adres fizyczny z TARGET należy go przemnożyć przez 4 lub przesunąć o dwa bity w lewo.

Zostały 4 górne bity, które nie są nigdzie zakodowane. Skok jest wykonywany względem obecnego PC i właśnie z niego pobierane są 4 najwyższe bity:

uint32_t jumpPC = (PC & 0xf0000000) | (i.target << 2);

Delay slot

Po wykonaniu instrukcji nie następuje zmiana adresu. W architekturze MIPS występuje rzecz nazywana delay slot, która wynika z budowy pipeline. W skrócie - procesor wykonuje jedną instrukcję na przód. Kiedy program wykonywany jest liniowo - nie ma żadnego problemu. Gdy natomiast wykonywany jest skok, zostaje zaczytana kolejna instrukcja, jest wykonywana i dopiero wtedy procesor zmienia PC.

Sprawiało mi to dużo problemów, gdy próbowałem analizować kod generowany przez kompilator. Kod napisany ręcznie zazwyczaj po instrukcji skoku zawierał opcode nop, czyli nic-nie-rób - tak jak na przykładzie wyżej. Kompilatory natomiast lubią umieszczać tu prawidłowe instrukcje - dla wywołań funkcji jest to na przykład przekazanie argumentu do rejestru.

Warto wspomnieć, że dzisiejsze procesory są dużo bardziej zaawansowane i ilość wykonywanych naprzód instrukcji jest dużo większa - wiąże się to z ciekawym problemem branch prediction fail.

Implementacja

Rozwiązanie problemu jest dosyć proste - adres skoku zapisywany jest do zmiennej pomocniczej, a nie do PC - w moim przypadku pole to nazywa się jumpPC. Oprócz tego ustawiana jest flaga inDelaySlot, która będzie sprawdzona przy następnym wywołaniu funkcji.

Po modyfikacji kodu z poprzedniego postu funkcja wygląda tak:

void CPU::executeInstruction() {
  mipsInstructions::Opcode opcode;
  opcode.opcode = readMemory32(PC);

  bool isJumpCycle = inDelaySlot;

  if (opcode.op == 0x13) { // LUI, I-Type
    reg[opcode.rt] = opcode.imm << 16;
  } else if (opcode.op == 0x02) { // J, J-Type
    jumpPC = (PC & 0xf0000000) | (i.target << 2);
    inDelaySlot = true;
  } else {
    // PANIC
  }
  
  if (isJumpCycle) {
    inDelaySlot = false;
    PC = jumpPC;
  } else {
    PC += 4;
  }
}
Ten wpis został opublikowany w kategorii Avocado, Daj się poznać 2017 - Avocado i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.